Technik sterylizacji medycznej

Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie | Kierunki

Najważniejsze cechy kierunku Technik sterylizacji medycznej w Policealnej Szkole WOW Edukacja w Lublinie:

 • Kod zawodu: 321104
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • Nazwa kwalifikacji: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Czesne: 0 zł (przy frekwencji miesięcznej minimum 50%)

Technik sterylizacji medycznej to jeden z nowszych zawodów medycznych

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Technika sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia – przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia Odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń, w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta kierunku technik sterylizacji medycznej:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji
 • centralne sterylizatornie
 • pracownie endoskopowe
 • gabinety stomatologiczne
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym
 • pracownie mikrobiologiczne
 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej

Nauka kończy się egzaminem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł: technik sterylizacji medycznej.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • suplement do dyplomu zawodowego w języku polskim i angielskim

Co nas wyróżnia?

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z praktyków o wysokich kompetencjach, którzy z pasją i w przyjaznej atmosferze przekazują wiedzę
 • Nauka w nowoczesnym budynku z miejscami parkingowymi
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Kompetentni, życzliwi i otwarci na potrzeby słuchaczy pracownicy administracji szkoły
 • Własny bezpłatny parking

W celu zapisu na wybrany kierunek należy posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum)

NASZA SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.