Asystentka stomatologiczna

Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie | Kierunki

Najważniejsze cechy kierunku Asystentka stomatologiczna w Policealnej Szkole Medycznej WOW Edukacja w Lublinie:

 • Kod zawodu: 325101
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym 3 dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek lub piątek, sobota, niedziela)
 • Nazwa kwalifikacji: MED. 01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 • Czesne: 0 zł (przy frekwencji miesięcznej minimum 50%)

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej, przyczyniając się do zapewnienia usług na wysokim poziomie. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed-zabiegowe i po-zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta kierunku Asystentka stomatologiczna:

 • gabinety profilaktyki zdrowotnej
 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • poradnie dentystyczne
 • kliniki dentystyczne
 • powyższe placówki zarówno w kraju jak i za granicą

Asystentka stomatologiczna

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł: Asystentka stomatologiczna.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • suplement do dyplomu zawodowego w języku polskim i angielskim

Co nas wyróżnia?

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z praktyków o wysokich kompetencjach, którzy z pasją i w przyjaznej atmosferze przekazują wiedzę
 • Nauka w nowoczesnym budynku z miejscami parkingowymi
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Kompetentni, życzliwi i otwarci na potrzeby słuchaczy pracownicy administracji szkoły
 • Własny bezpłatny parking

W celu zapisu na wybrany kierunek należy posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum)
Ministerstwo Edukacji i Nauki

NASZA SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.