Technik masażysta

Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie | Kierunki

Kierunek Technik masażysta pozwala zdobyć przygotowanie do jednego z najbardziej popularnych zawodów medycznych w branży rehabilitacji, dlatego cieszy się dużą popularnością. Słuchacz przyswaja wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie masażu leczniczego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego, co pozwala na podjęcie pracy w zawodzie bez dodatkowych szkoleń.

Najważniejsze cechy kierunku technik masażysta w Policealnej Szkole WOW Edukacja w Lublinie:

 • Kod zawodu: 325402
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym 3 dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek lub piątek, sobota, niedziela)
 • Nazwa kwalifikacji: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
 • Czesne: 0 zł (przy frekwencji miesięcznej minimum 50%)

Technik masażysta to jeden z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji

Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności wykonywania masażu leczniczego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego. Jest przygotowany do wykonywania różnych rodzajów masażu w zależności od: zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych, obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu, obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu.

Masażysta przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne, które wspomagają leczenie i rehabilitację. Stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają osoby zdrowe.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta kierunku technik masażysta:

 • szpitale
 • przychodnie zdrowia
 • gabinety odnowy biologicznej, SPA
 • gabinety masażu i kosmetyczne
 • zakłady rehabilitacyjne
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • uzdrowiska
 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowo – wychowawcze
 • kluby sportowe
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Technik Masażysta

Nauka kończy się egzaminem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł: technik masażysta.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • suplement do dyplomu zawodowego w języku polskim i angielskim

Co nas wyróżnia?

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z praktyków o wysokich kompetencjach, którzy z pasją i w przyjaznej atmosferze przekazują wiedzę
 • Nauka w nowoczesnym budynku z miejscami parkingowymi
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Kompetentni, życzliwi i otwarci na potrzeby słuchaczy pracownicy administracji szkoły
 • Własny bezpłatny parking

W celu zapisu na wybrany kierunek należy posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum)

NASZA SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.