Higienistka stomatologiczna

Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie | Kierunki

Najważniejsze cechy kierunku Higienistka stomatologiczna w Policealnej Szkole Medycznej WOW Edukacja w Lublinie:

 • Kod zawodu: 325102
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym 3 dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek lub piątek, sobota, niedziela)
 • Nazwa kwalifikacji: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
 • Czesne: 0 zł (przy frekwencji miesięcznej minimum 50%)

Higienistka stomatologiczna to jeden z nowszych zawodów medycznych

Higienistka stomatologiczna pracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą przy zabiegach profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz chirurgicznych. Posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta.  Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Higienistka stomatologiczna

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł: higienistki stomatologicznej.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • suplement do dyplomu zawodowego w języku polskim i angielskim

Co nas wyróżnia?

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z praktyków o wysokich kompetencjach, którzy z pasją i w przyjaznej atmosferze przekazują wiedzę
 • Nauka w nowoczesnym budynku z miejscami parkingowymi
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Kompetentni, życzliwi i otwarci na potrzeby słuchaczy pracownicy administracji szkoły
 • Własny bezpłatny parking

W celu zapisu na wybrany kierunek należy posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum)

NASZA SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.