Najczęściej zadawane pytania

Szkoła Policealna WOW Edukacja w Lublinie | Pytania i opinie

Witamy w FAQ! Zamieściliśmy tutaj najczęściej zadawane pytania od naszych Słuchaczy. Jeżeli nasze odpowiedzi nie wyczerpią wszystkich tematów, zapraszamy do kontaktu z nami! Chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

Słuchaczem Niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej WOW Edukacja w Lublinie może zostać każdy, kto ma wykształcenie średnie (tj. liceum, technikum).

Podstawowym kryterium jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum).
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Nauka na kierunkach: technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, florysta jest bezpłatna pod warunkiem uzyskania minimum 50% frekwencji miesięcznej.
Nauka na kierunkach: podolog, rejestratorka medyczna, wedding planner, wizaż i stylizacja, ziołolecznictwo, dietetyka jest odpłatna.

Nie, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tak, matura nie jest wymagana, aby podjąć naukę w szkole policealnej. Konieczne jest jednak ukończenie szkoły średniej.

Przyjmujemy słuchaczy, którzy mają ukończone 18 lat.

W zależności od zawodu, w jakim Słuchacz się kształci, nauka trwa:
a. 1 rok (2 semestry) dla zawodów: technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, opiekunka środowiskowa asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, rejestratorka medyczna, wedding planner , wizaż i stylizacja, ziołolecznictwo, dietetyka.
b. 1,5 roku (3 semestry) dla zawodu: opiekun medyczny.
c. 2 lata (4 semestry) dla zawodu: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, podolog, higienistka stomatologiczna oraz opiekun w domu pomocy społecznej.

Nauka od pierwszego semestru rozpoczyna się zarówno we wrześniu jak i w lutym.

W zależności od kierunku jaki Państwo wybierzecie, zajęcia odbywają się :
weekendowo (co tydzień lub co dwa tygodnie)
dziennie (2-3 razy w tygodniu)
wieczorowo (2-3 razy w tygodniu)

Ukończenie Niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej WOW Edukacja w Lublinie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie . Pozytywny wynik egzaminu państwowego skutkuje otrzymaniem:
– świadectwa ukończenia szkoły policealnej
– certyfikatu kwalifikacji zawodowej
– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
– suplementu do dyplomu w języku polskim oraz angielskim.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Tak, szkoła wydaje każdemu słuchaczowi legitymację szkolną. Warunkiem jest dostarczyć zdjęcie legitymacyjne podczas procesu rekrutacji.

Na prośbę Słuchacza wydawane są bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU i MOPS.

a) koniecznym warunkiem do ukończenia każdego semestru nauki jest uzyskanie co najmniej 50% frekwencji z każdego przedmiotu
b) każdy słuchacz zobowiązany jest jednocześnie do uzyskania co najmniej 50% obecności w ciągu miesiąca (bez względu na rodzaj zajęć dydaktycznych).

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku szkoły przy ulicy Kunickiego 26a w Lublinie.
Szkoła posiada sale dydaktyczne oraz pracownie przystosowane do praktycznej nauki zawodu.

Nie, nie nakładamy żadnych kar za rezygnację ze szkoły.

Egzamin zawodowy jest egzaminem całkowicie bezpłatnym.

Zgodnie z Prawem Oświatowym każdy uczeń ma prawo do bezpłatnego przystąpienia do egzaminów poprawkowych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w Niepublicznej Policealnej Szkole Medycznej WOW Edukacja w Lublinie.