Pierwsza pomoc przedmedyczna

Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie | Kursy i szkolenia

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna dedykowane jest wszystkim osobom, zainteresowanym rozwojem swoich umiejętności w tym zakresie.

Szkolenie | Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jeżeli Masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienne zaświadczenie.

Co nas wyróżnia?

  • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z praktyków o wysokich kompetencjach, którzy z pasją i w przyjaznej atmosferze przekazują wiedzę
  • Nauka w nowoczesnym budynku z miejscami parkingowymi
  • Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
  • Praktyczny profil kształcenia
  • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
  • Kompetentni, życzliwi i otwarci na potrzeby słuchaczy pracownicy administracji szkoły
  • Własny bezpłatny parking

NASZA SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.